Effektiv och affärsdriven masshantering

Tenderton är plattformen för sund konkurrens inom masshantering, där entreprenörer och underleverantörer kan mötas och skapa optimerade försörjningskedjor. Upptäck hur du kan dra nytta av Tenderton!
Är du en platschef eller inköpare, som ansvarar för att köpa in masshanteringen i ett bygg- eller anläggningsprojekt?
FÖR INKÖPARE
Är du leverantör inom avfallshantering, försäljning av ballastmaterial, eller transporter till projekt inom bygg- och anläggning?
FÖR LEVERANTÖRER
PROBLEMET

En dold marknad

Bristande transparens gör marknaden för masshantering i anläggningsprojekt ineffektiv. Reglerna för vem som får ta emot vilka överskottsmassor är hårda, samtidigt som olika ballastleverantörer har skiftande förutsättningar att matcha sin kapacitet med efterfrågan. Allt detta i en starkt logistikbetonad del av projektbudgeten.

Bild på en bergkross i ett stenbrott, med mycket damm i luften, som symboliserar den låga transparensen på marknaden för masshantering.
Abstrakt bild som illustrerar hur plattformen Tenderton samlar alla anläggningsprojekt på en plats.
LÖSNINGEN

En plattform, alla projekt

Tenderton bidrar till ökad effektivitet genom att samla alla projektupphandlingar och kvalificerade underentreprenörer på en plats, där konkurrensfördelar i förhållande till enskilda projekt får komma till sin rätt.

testa själv
Bekräfta
Tack så mycket!

Vi kommer att kontakta dig inom kort.
Tekniskt fel. Vänligen försök fylla i formuläret igen.

Om felet kvarstår, skicka informationen via e-post. Inkludera:
- Ditt namn
- Din arbetsgivare
- Din roll
- Din e-postadress
- Ditt telefonnummer

Tenderton AB
Org.nr: 559430-0682
Wallingatan 12
111 60 Stockholm

Ring